30 gener de 2012 a les 14:03

Es convoca la celebració del ple ordinari del gener del 2012

L’Ajuntament de la Bisbal ha convocat la celebració de ple ordinari aquest dimarts, 31 de gener, a les vuit del vespre. El Ple tractarà aquests aspectes:

1.Acceptar l´actualització de la nova tarifa de taxis per a l´any 2012

2. Aprovació inicial de l´expedient de pressupost municipal exercici 2012

3. Aprovació inicial de la plantilla de personal i modificació de la RLLT

4. Aprovació ajornament del pacte retributiu en aplicació de la RLLT

5. Moció del grup ERC sobre la declaració de municipi republicà

Part de control i se seguiment d’òrgans de govern

6. Assabentat de Sentències

7. Dació en compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió

8. Precs i preguntes.