22 maig de 2013 a les 13:50

Es convoca la primera reunió de la Taula Tècnica d’Intervenció Social

El passat dia 9 de maig de 2013, a l’espai de Ràdio Bisbal L’hora de l’alcalde, el batlle anunciava l’imminent signatura d’un Decret d’Alcaldia per constituir la taula tècnica d’intervenció social, amb l’objectiu de coordinar esforços en l’anàlisi, la detecció i la programació d’accions i solucions per pal·liar els efectes de la crisi.

El 12 de maig es va signar el Decret que fixa per al proper dia 29 de maig la primera reunió de la taula tècnica d’intervenció social que tindrà la composició següent:

 • -Alcalde president de la corporació
 • -Primera tinent d’alcalde i regidora d’Ensenyament
 • -Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • -Educadora social (joves) del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • -Educadora social (família) del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • -Tècnica d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • -Representant de l’INS la Bisbal
 • -Representant dels Mossos d’Esquadra
 • -Cap de la Policia Local de la Bisbal d’Empordà
 • -Educadora social i tècnica de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
 • -Representant de Càritas
 • -Representant de la Creu Roja
 • -Representant del GRAMC
 • -Representant de l’ACAS

En paraules de l’alcalde, Òscar Aparicio, “la taula és la formalització de les tasques de coordinació que ja s’estaven realitzant en el darrer any de forma més sectorial, però que cal formalitzar de la manera més àmplia possible, amb la intervenció de tots els professionals que treballen en el tercer sector en el nostre municipi. Aquesta taula està reservada a tècnics de les administracions i de les entitats del tercer sector i busca una anàlisi de la situació i l’execució de mesures que contemplin tot el ventall d’aspectes relacionats amb la crisi econòmica i els efectes derivats.

Aquesta era una proposta que ja vàrem plantejar en la darrera legislatura i que vaig anunciar que faríem ara fa 6 mesos. Deixem oberta la possibilitat de crear una segona taula amb una representació més àmplia que inclogui altres entitats que treballin en aspectes relacionats amb la crisi des del voluntarisme, així com a la resta de forces socials, polítiques, empresarials i sindicals del nostre municipi.”