2 febrer de 2010 a les 18:13

Es fan públiques les bases de participació a la rua de Carnestoltes

Per participar a la rua és obligatori haver-se inscrit prèviament. En formalitzar la inscripció s’indicarà el nombre de persones i si es porta vehicle de suport. El mínim de persones per comparsa és de 10. En cas de participar amb vehicle, aquest ha de tenir l’assegurança a tercers vigent. La documentació que s’ha d’adjuntar amb la inscripció es pot consultar a l’apartat de Joventut de www.labisbal.cat

En tot moment s’ha de mantenir el ritme de desfilada per tal de no deixar una excessiva distància entre comparses que pogués provocar la invasió del públic assistent.La distància entre les comparses no pot superar els 20 metres. Es recomana que cada comparsa porti en primer pla un rètol amb el seu nom. En cas de portar altaveus, aquests han d’anar dirigits a la comparsa a la qual donen música.

Al llarg del recorregut hi haurà indicats uns punts de ball en els quals les comparses podran desenvolupar la seva coreografia per tal de no alentir el desenvolupament de la rua. El final de la desfilada serà al Pavelló Firal, per la qual cosa l’organització considera que és imprescindible, a partir d’aquest punt, seguir les ordres dels organitzadors i la guàrdia urbana pel que fa al lloc i moment d’aturada del vehicle i al moment d’apagar la música. El lloc previst d’aparcament del vehicle un cop acabada la rua serà el camp de futbol vell.

Les inscripcions es faran a les oficines de l’Àrea de Joventut ubicades a les Escoles Velles, c/ Coll i Vehí, núm. 6, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres fins al 15 de febrer. Les bases d’inscripció es podran baixar des de les pàgines web:  www.labisbal.cat  i enviar-les al fax 972 646 737. Tots els participants (a partir del responsable de la fitxa d’inscripció) seran avisats personalment per telèfon del seu número d’identificació per a la desfilada.