16 gener de 2017 a les 16:47

Es restringeix l’ús dels vestidors del Pavelló d’esports i del Camp de futbol municipal com a precaució per un cas de legionel·la

El Servei de Salut Pública de Girona, a mode preventiu, ha instat a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a no utilitzar les dutxes dels vestidors de la zona esportiva (Pavelló d’esports i Camp de futbol) a l’espera de les analítiques del circuit d’aigua sanitària per si fora la causa d’una infecció per legionel·losi d’un usuari de les esmentades instal·lacions. Malgrat no es tenen indicis de quin és l’origen de la infecció i que de moment es presenta com un cas aïllat, l’Ajuntament de la Bisbal ha seguit el protocol establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer els proves corresponents.

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. La legionel·losi no es transmet de persona a persona, ni tampoc es contrau per beure aigua. La malaltia s’adquireix per inhalar vapor d’aigua o aerosols contaminats per aquest bacteri.

Les instal·lacions esportives, amb sistema d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn, són instal·lacions d’alt risc de legionel·losi. Per tal prevenir-la, i d’acord amb la normativa vigent, s’efectuen controls i desinfeccions periòdiques del circuit d’aigua sanitària del pavelló d’esports i del camp de futbol de la Bisbal.