7 març de 2016 a les 10:35

Festa de l’Arbre 1916-2016

col·lecció Jordi Frigola. Foto d'Emili casas|||||

 

Ara fa 100 anys, a la Bisbal d’Empordà es va celebrar una multudinària festa de l’arbre. L’historiador bisbalenc, Jordi Frigola i Arpa, esmenta l’existència d’unes fotografies d’aquella diada on sobta la quantitat de gent que si va aplegar, però sembla que tenia una explicació:
Un Reial Decret del 5 de gener de 1915 (sota el regnat borbònic d’Alfons XIII) obligava a tots els ajuntaments d’Espanya a celebrar cada any la Festa de l’Arbre i amb un to amenaçador, el reial decret deia entre altres coses:

“El Ayuntamiento deberá invitar a todos los funcionarios, asociaciones y entidades, tanto oficiales como particulares, que en el término municipal residan. Los gobernadores no aprobarán ningún presupuesto municipal sin que en él figure parƟda, por pequeña que sea, destinada al fin indicado.”

L’Ajuntament de la Bisbal d’aquella època no va tenir més remei que celebrar la festa i congregar una gran mulitud (al fons si poden veure les autoritats eclesiàstiques) i es van plantar arbres en el que avui és la Font de l’arbre on hi havia el pou d’abastament d’aigua municipal. Segons el llibre d’actes de l’Ajuntament de 1916 es van plantar  til·lers (que ja van morir corcats fa alguns anys) i suposem que també el gran plàtan que presideix el recinte actual.

I ahir, cent anys després, es va celebrar la festa de l’Arbre com es va fent des de fa anys a la Bisbal. Tot i que no sabem si feia tant fred com al 1916, si que podem dir que va ser una festa amena i jovial i que va gaudir d’una bona assistència. Els bisbalencs van fer feina, ja de bon matí: Es van plantar 6 moreres dins el recinte de la piscina. Respecte de l’anellament d’ocells, es van anellar un total de 24 ocells: 1 tord, 1 gaig, 1 cotxa fumada, 1 merla blava, 2 gratapalles, 2 pardals de bardissa, 4 pit-roigs, 4 tallarols capnegre i 8 tallarols de casquet. També es va fer un taller de menjadores d’ocell i es va endolcir tot amb una xocolatada. La Festa de l’arbre ha estat possible gràcies a l’Agrupament Escolta les Gavarres i Sitra, Educació Ambiental, juntament amb l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal.

A Catalunya, la primera Festa de l’arbre es va celebrar al Parc de la Ciutadella de Barcelona, el 30 d’abril de 1898. El promotor d’aquesta Festa centenària va ser Rafel Puig i Vall, enginyer i defensor del medi ambient. És seva la cita que ressalta la importància de que arreu del país es continuin celebrant  dies  com el d’ahir a la Bisbal: “El grau de civilització d’un país es mesura per l’estat dels seus boscos”. Per molts anys doncs, poguem plantar arbres, anellar ocells i celebrar la natura amb l’alegria que descriuen els grans poetes: “Cantem plantant, plantem cantant que tot és vida”(Joan Maragall. l’Himne de l’arbre fruiter 1916)