11 gener de 2024 a les 10:12

Fil a l’agulla per aprovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal

El proper Ple Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, del dilluns 22 de gener, aprovarà el Pla Intern d’Igualtat de la corporació. El compromís en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació ha permès generar un document que estableix objectius, estratègies i accions que permetin desenvolupar actuacions en matèria d’igualtat d’oportunitats. Alhora, el Pla incorpora una auditoria retributiva que permet posar en coneixement de totes les persones que treballen a l’Ajuntament la situació retributiva en qüestions de gènere.

En aquest sentit, s’aposta pel coneixement d’uns resultats que determinin la realitat actual i garantir la igualtat entre totes les persones que treballen a l’ens. La incorporació del Pla Intern d’Igualtat permetrà establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació interna dels objectius fixats en matèria d’igualtat. L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà treballa per polítiques d’igualtat des d’una doble vessant: oferint servei a la població i, paral·lelament, garantint una organització interna paritària per a totes les persones que hi treballen.