22 gener de 2021 a les 8:53

Fil a l’agulla per reordenar la circulació perimetral al nucli antic de la Bisbal

||||

Relacionades directament amb les obres del carrer Ample, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha posat fil a l’agulla per dur a terme diverses modificacions de circulació perimetral al nucli antic del municipi. El projecte -aprovat definitivament- és fruit d’un estudi de mobilitat per valorar i millorar el trànsit de vehicles, la mobilitat de vianants i l’aparcament arran de la reordenació circulatòria del nucli antic bisbalenc.

D’una banda, el projecte inclou la semaforització de la cruïlla entre el carrer 6 d’octubre (carretera C-66) amb el carrer Proudhon Carbó, formant un nou pas de vianants a la mateixa carretera. En aquest sentit, si bé el carrer Proudhon Carbó mantindrà el sentit actual de la circulació, s’eliminarà el tram final d’aparcament per tal de poder crear dos carrils de sortida amb la semaforització corresponent. D’altra banda, les actuacions també serviran per ajustar la instal·lació semaforística del carrer Coll i Vehí a la circulació actual. A més, també es formarà un espai per càrrega i descàrrega a la mateixa avinguda les Voltes. 

L’execució de les obres es durà a terme en una sola etapa i en una única fase. Si bé la primera licitació del projecte ha quedat deserta, el consistori preveu publicar-la novament durant els propers dies per tal de poder executar els treballs el més aviat possible.

Alhora, s’estan ultimant els detalls per dur a terme el canvi del sentit de la circulació del carrer Cavallers (carretera Gi-660), transformant la via en sentit únic en direcció nord, cap a l’avinguda les Voltes, a partir del carrer Trinitat Aldrich. A més d’ajustar la instal·lació semafòrica i de senyalització existent a la nova circulació, l’actuació inclourà un aparcament en línia a cada costat de la calçada del carrer.