17 febrer de 2017 a les 17:39

Finalitza l’estudi per a la mobilització d’habitatges desocupats a la Bisbal d’Empordà

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha enllestit l’estudi dels habitatges buits del municipi. El següent pas ara és incrementar la borsa municipal d’habitatges socials. Val a dir que l’estudi ha comptat amb el 70% del finançament de la mà de la Diputació de Girona i ha estat redactat per la Fundació Sergi. 

L’estudi s’ha fonamentat en localitzar geogràficament els habitatges desocupats del municipi provinents de processos d’execució hipotecària i, alhora, ha determinat en quins casos s’ha ocupat il·legalment. L’objectiu municipal rau en poder inspeccionar i mobilitzar el conjunt d’aquests habitatges buits per tal que es converteixin en futurs destins de lloguer social.

Així doncs, en aquest sentit, els responsables municipals ja s’han entrevistat amb les entitats financeres propietàries dels immobles amb la intenció d’aconseguir-ne la cessió i revertir les situacions d’ocupació il·legal, sempre que això sigui possible. Tanmateix, l’estudi preveu diverses accions en matèria d’habitatge que tenen com a objectiu final garantir l’accés a l’habitatge de la població bisbalenca en risc d’exclusió residencial.

En el cas de les de les dades municipals, les xifres difereixen substancialment d’aquelles obtingudes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. D’acord amb aquestes dades, el total dels habitatges provinents d’un procés d’execució hipotecària és de 319. A la Bisbal s’hi han detectat un total de 67 ocupacions, 41 de les quals han estat confirmades per la Policia municipal a través d’inspeccions sobre el terreny.

Aquestes dades de partida aboquen a una primera referència sobre els habitatges buits de la Bisbal. I és que el cens de l’any 2011 comptabilitzava un total de 5.105 habitatges al municipi, dels quals 661 estaven buits. El nombre total d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries suposa un 48,26% del total d’habitatges buits de la Bisbal. Per tant, l’anàlisi i posterior estudi sobre el parc d’habitatges desocupats provinents d’execucions hipotecàries permet cobrir gairebé un 50% de la totalitat dels habitatges buits del municipi.