24 març de 2020 a les 18:07

Gestió domiciliària dels residus en llars davant el risc de propagació del coronavirus

|

En el cas de les llars sense positius ni persones en quarantena, la separació dels residus s’exercirà com es fa habitualment. Per tal de reduir al màxim la fracció resta (o fracció seca on sigui aplicable) que arriba les plantes de tractament, convé recordar la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper / cartró, vidre, envasos, orgànica, si escau), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a aquests fraccions. Finalment, cal tenir present que els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc). Cal tenir present que la Deixalleria de la Bisbal romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma.

Gestió domiciliària dels residus en llars positius o en quarantena per Covid-19
Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys de 40-60 segons. La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l’entorn.

*A través de les imatges adjuntes a aquesta publicació es pot trobar més informació gràfica al respecte.