27 abril de 2022 a les 10:02

Informació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica és un tribut de la Generalitat de Catalunya per gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Totes les persones (físiques i jurídiques) que al llarg del 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya estan obligades al pagament de l’impost, com també les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya que tinguessin un establiment, sucursal o oficina i que tinguessin vehicles registrats a Catalunya en aquella data.

Des de la consulta del padró, fàcil i sense desplaçaments, es pot realitzar la consulta, el pagament i altres gestions relacionades. El padró provisional de l’exercici 2021 de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es publica l’1 de maig del 2022. Es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany (exercici 2021). Es pot consultar tota la informació a través d’aquest enllaç