2 setembre de 2022 a les 15:23

Informació per a empreses i particulars sobre la retirada de cobertes de fibrociment que pugui contenir amiant

Els danys ocasionats per la pedregada han generat la necessitat de retirada de cobertes de fibrociment (uralita) que pot contenir amiant. A través del portal web del Consell Comarcal del Baix Empordà es pot consultar tota la informació corresponent. D’una banda hi ha un apartat destinat a les persones particulars, que es pot consultar a través d’aquest enllaç. De l’altra, pel que fa a les empreses, seguint aquest enllaç es pot consultar un llistat d’empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, de la província de Girona, especializades en desmuntatge.

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques, àmpliament utilitzat en els sectors industrial i de la construcció, així com en l’àmbit domèstic, donades les seves propietats aïllants i ignífugues. Es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas del fibrociment, que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, i que és conegut amb el nom d’uralita. El fibrociment es considera un dels residus amb amiant menys conflictius, atès que té una baixa capacitat per alliberar fibres. Des del 14 de desembre de 2002 se’n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l’Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. No obstant, aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, i que estan permesos fins al final de la seva vida útil. On es troba l’amiant? Com cal actuar? Com pot afectar la salut? Es pot ampliar tota la informació relacionada amb la gestió del fibrociment a través d’aquest enllaç.