17 octubre de 2022 a les 15:39

Informació sobre els casos d’enverinament intencionat a gats de carrer de la Bisbal

Aquests darrers dies s’han detectat casos d’enverinaments intencionats en gats de carrer. Aquests fets poden ser constitutius d’un delicte tipificat en l’article 336 del Codi Penal i que estableix una pena de presó que pot anar dels sis mesos als dos anys o multa de fins a 30.000 euros.

D’altra banda, l’ús de substàncies tòxiques també pot comportar greus riscos per a la salut humana, en especial als infants més petits. S’aconsella a la ciutadania que convisqui amb gossos i gats que extremi les precaucions i evitin que les mascotes mengin aliments que trobin a la via pública. Alhora, es demana que s’informi a la Policia Local en cas de trobar quelcom sospitós.

Cal recordar que els gats de carrer s’agrupen en colònies i que per evitar-ne la superpoblació l’Ajuntament segueix el programa CER (capturar, esterilitzar i retornar). Per identificar que un gat està esterilitzat se li fa un marcatge en forma de V a l’orella.