20 desembre de 2018 a les 22:03

Informació sobre la prevenció de la malaltia de la Pesta Porcina Africana

Arran de la situació de la malaltia Pesta Porcina Africana (PPA) a la Unió Europea, i especialment amb la declaració d’aquesta a Bèlgica, des del Departament d’Agricultura s’estan sumant esforços per a la prevenció de la seva introducció al nostre territori. La PPA és una malaltia contagiosa de declaració obligatòria que afecta al porc domèstic i al porc senglar i que es caracteritza per uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes càrnics derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i vehicles de transport de bestiar.

Tot i no tenir cap implicació per a la salut humana, la introducció de la malaltia al nostre país tindria greus conseqüències per a la salut i el benestar dels animals així com per a l’economia de la indústria agroalimentària catalana, on el sector porcí és molt rellevant. Des del Departament s’han editat cartells i altre material informatiu per a la seva difusió a caçadors, ramaders i usuaris del medi en general, per tal d’informar-los dels riscos i recomanacions per prevenir la introducció i difusió de la malaltia a Catalunya.

En aquest sentit cal tenir present els següents punts bàsics:
1. Si es troba algun senglar mort: no el toquis, no t’apropis i truca al telèfon dels Agents rurals.
2. No donar de menjar als porcs senglars.

Cal recordar que la prevenció de la Pesta Porcina Africana és cosa de tots i que, per tant, és molt important que tots els agents implicats segueixin les instruccions d’aquest material informatiu i extremin les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya. Per a qualsevol dubte es pot contactar amb la bústia del Servei de prevenció en salut animal: salutanimal.daam@gencat.cat