14 octubre de 2022 a les 10:00

Informació sobre la prohibició de crema de restes vegetals

L’article 27 de la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular” del BOE prohibeix la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles.Per tant, a diferència d’altres anys, enguany no es poden  tramitar les comunicacions de crema  que es feien cada temporada entre el 16 d’octubre i el 14 de març.

Únicament i amb caràcter excepcional i motivat i dins l’àmbit d’activitats professionals, es podrà demanar autorització (no comunicació) per la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació.

Es pot consultar més informació a través d’aquests enllaços a:

Acció Climàtica activa la facilitació de la tramitació de les autoritzacions excepcionals per cremar restes vegetals

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i comunicació de focs d’esbarjo.