8 febrer de 2015 a les 17:32

Informe accidentalitat 2014

Un any més publiquem l’informe d’accidentalitat del nostra municipi, tal i com vàrem iniciar l’any 1999 i s’ha fet de forma ininterrompuda des d’aquell any.

El Primer tinent d’alcalde i regidor de seguretat ciutadana Òscar Aparicio destaca que  “aquest estudi ens permet veure l’evolució dels accidents succeïts a la nostra ciutat i detectar els punts més conflictius de la nostra xarxa viària, el que ens permet posar mesures per disminuir la sinistralitat.”

Aquest estudi ha permès anar reduint progressivament tant els accidents com els ferits. “Enguany, destaca Aparicio, ha estat l’any on menys accidents (55) I menys ferits (29) hi ha hagut en tota la sèrie, confirmant la progressiva davallada, només amb repunts els anys 2007,2008 i 2009, que hi ha hagut aquests anys. Lluny queden els 171 accidents I 57 ferits de l’any 2001, tot I l’augment de població I de vehicles de la nostra ciutat.”  

 

Dels 19 ferits, 17 han estat lleus i 2 de greus, suposant una davallada del 17% respecte l’any anterior i un 60% respecte fa dos anys.

Tot i aquesta disminució d’accidents, les causes es mantenen força constants essent les tres principals causes, el no respectar la distància de seguretat (13), distracció en la conducció (11) i maniobra incorrecta (10).

Pel que fa als atropellaments se n’han produït 3, el nombre més baix de tota la sèrie 2 menys que els anys 2012 i 2013.

Pel que fa a la distribució física dels accidents, el 46% tenen lloc a les travesseres i el 54% en nucli urbà.