12 agost de 2020 a les 8:57

Informe de l’ACA amb motiu de les obres de desdoblament dels col·lectors de la Bisbal

Les obres del desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal han generat algunes queixes veïnals per tremolors que s’havien copsat en algunes de les edificacions de la zona. Al fer-se l’obertura de la rasa per la instal·lació de la nova canonada, van quedar al descobert alguns trams dels contraforts dels edificis i això va provocar les vibracions. A la visita d’obres de la setmana passada es va acordar obrir la rasa per a les obres una mica més cap al centre de la llera del riu i, alhora, fer alguns sondejos per comprovar que no s’afectin possibles contraforts de les edificacions. Vistes aquestes afectacions, i les queixes dels veïns, el consistori ha sol·licitat un informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que justifiqui que el nou plantejament no afectarà les edificacions, ni durant l’obra, ni en el futur.
 

Les obres de desdoblament dels col·lectors en alta de sanejament
Les obres de de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal van arrencar el passat 27 de juliol. En aquests moments, l’estat de deteriorament de l’actual col·lector d’aigües residuals provoca l’entrada d’aigües blanques al sistema de sanejament en alta de la Bisbal d’Empordà i la infiltració d’aigües negres a la llera. Es per això que era necessari renovar el col·lector en alta situat a la llera del riu Daró, entre el pont de l’Avinguda Josep Terradellas i el pont Vell de la Bisbal, i recollir les aportacions dels col·lectors en baixa del carrer d’en Vinyoles i del Rec del Raig. Les obres tenen una durada prevista d’entre tres i quatre mesos i un cost de 596.983,92 euros (IVA inclòs). Cal tenir present que el projecte es va redactar l’any 2007, i es va procedir a la seva revisió l’any 2017.

Aquestes obres s’emmarquen dins el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb l’objectiu d’evitar el risc d’infiltracions, el nou col·lector es construirà amb canonada de polietilè d’alta densitat amb unions termosoldables.  A diferència del col·lector existent,  el nou s’emplaçarà resseguint sempre el peu del talús del marge dret del riu Daró. El contracte per a l’execució d’aquestes obres ha estat adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés S.A.U., la direcció anirà a càrrec de l’empresa Eptisa Enginyeria i Serveis, SA i el seguiment dels treballs es farà des del departament de Projectes i Obres de l’Agència Catalana de l’Aigua.