28 octubre de 2013 a les 11:45

Inici obres ordenació entorn Torre Bisbal

A partir del dilluns dia 7 d’octubre s’iniciaran les obres de l’entorn de Torre Bisbal que tindran un període d’execució d’uns tres mesos. Aquestes obres afectaran els trams del carrer l’Aigueta, Amor Filial i Pau Casals, i suposaran una inversió de prop de 90.000 euros per canviar l’encintat i pavimentat de vorera, recollida i evacuació d’aigues plujanes i el soterrament de serveis. Per l’afectació que pot tenir en el dia a dia del trànsit rodat i dels vianants, l’alcalde, Òscar Aparicio, ha adreçat un ban als veïns de la zona, informant d’aquesta situació (ban que també es troba en aquesta web) i se’n vol fer coneixedors tots els bisbalencs per minimitzar al màxim les molèsties que tota obra comporta.