23 setembre de 2015 a les 13:00

Jornades de La Bisbal, Ciutat Viva””

El projecte “La Bisbal, ciutat viva. Passat i present de la diversitat cultural” vol agrupar en uns dies un conjunt d’activitats que mostrin la varietat de cultures de la Bisbal, per tal de donar a conèixer l’aportació de totes les identitats que han arribat a la ciutat, des del seu origen fins al dia d’avui.

Les diferències socioculturals poden ser tant una font de conflictes com una font d’oportunitats creadores. Que prevalgui una o l’altra depèn de l’adequada interpretació i gestió social que se’n faci. Aprofitar la diversitat ens permetrà aconseguir una societat més justa, creativa, productiva i, per tant, gratificant.