4 maig de 2022 a les 16:19

La Bisbal asfalta l’espai d’aparcament contigu a l’Escola Joan de Margarit reutilitzant plàstics de rebuig

|||

Va ser a finals de febrer passat quan van arrencar les obres de millora de l’espai d’aparcament i de joc contigu a l’Escola Joan de Margarit de la Bisbal d’Empordà i aquesta setmana ha començat l’asfaltatge. En aquest sentit, a la zona d’estacionament, l’empresa contractista hi ha aplicat un asfalt més sostenible que incorpora un 6 % de residus de plàstic reutilitzats a la mescla bituminosa, de manera que redueix les emissions de CO2. I és que s’ha optat per una solució pionera en el desenvolupament de tècniques de reutilització de plàstics de rebuig per incorporar-los, una vegada processats, com a additiu a les mescles asfàltiques: els plàstics que s’utilitzen provenen de la recollida selectiva del territori que s’haurien destinat a l’abocador, es fonen i s’incorporen a la mescla asfàltica per pavimentar. L’additiu plàstic s’ha incorporat juntament amb la resta dels components de la mescla a la descàrrega de l’àrid i el betum a la mescladora, seguint els processos i tempos normals de fabricació. Actua com a complement del betum i es pot utilitzar en tot el ventall de fórmules de fabricació de mescles asfàltiques, tant convencionals com modificades. 

La zona, situada entre l’escola Joan de Margarit i el carrer del Morró, era un espai d’aparcament amb un camí delimitat amb pilones de fusta al costat de l’escola i, a prop, hi havia una zona sense ús específic a tocar de l’entrada de l’escola. Les obres d’adequació d’aquests espais serveixen per millorar la zona d’aparcament i construir-hi un espai de joc amb un camp de futbol. Els treballs consisteixen en fer el corresponent moviment de terres i demolicions; drenatge amb les corresponents excavacions de les zones; encintat i pavimentació de l’aparcament, el camí de vianants i el camp de futbol; enllumenat de la zona d’aparcament i del camp de futbol; i senyalització i protecció dels espais.