4 març de 2009 a les 9:19

La Bisbal d’Empordà participa en un estudi europeu per avaluar l’exposició a la contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica és una barreja complexa de centenars de contaminants diferents. En els darrers 20 anys hi ha hagut molta recerca enfocada a l’estudi dels efectes en la salut de la matèria particulada (PM). Molts contaminants es relacionen amb els efectes adversos de la salut però la PM és especialment rellevant ja que els contaminants i el material tòxic que contenen penetren més fàcilment als pulmons. Els efectes en la salut depenen de la mida i composició química de les partícules.

El nou projecte europeu ESCAPE ofereix l’oportunitat de mesurar la PM de diferens mides a diverses poblacions de la demarcació de Girona. Els punts de mesura s’instal·len a una alçada d’un primer pis o entresòl. En aquets punts de mesura es prenen dade sobre la matèria particulada amb el captador Harvard Impactor, els òxids de nitrògen es mesuren amb el captador passiu Ogawa i el diòxid de nitrògen es mesura amb el captador Palmes. Els captadors fan passar aire de l’atmosfera per uns filtres que retenen les partícules que es volen mesurar. Les mesures es fan durant quinze minuts cada dues hores. Cada període de mostreig dura dues setmanes i es faran, a part del que es fa actualment que es correspon als mesos d’hivern, hi ha previstos dos períodes més, a la primavera i a l’estiu.

Una vegada hagi acabat el període de recollida de mostres i s’obtinguin els resultats, el grup que s’encarrega de la investigació enviarà les dades obtingudes a la Bisbal d’Empordà a l’Ajuntament de la ciutat per que en tingui coneixement.