29 octubre de 2019 a les 16:02

La Bisbal d’Empordà s’adhereix al Sistema d’Informació Territorial Municipal

SITMUN és el Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Girona, al qual s’ha adherit l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Aquesta eina, de lliure accés per a la ciutadania, permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible del municipi de la Bisbal. La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Per promoure l’ús del SITMUN entre els ens locals, s’ha creat la Xarxa Local SITMUN – Girona. L’objectiu de la Xarxa és posar a l’abast dels ajuntaments i d’altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal a través dels serveis següents. Així doncs, a través d’aquest enllaç, ja es pot consultar informació actualitzada de la Bisbal referent a dades topogràfiques, geològiques, cadastrals, d’activitat econòmica, ortofotos i mapes, medi ambient, xarxa viària o plans de protecció civil, entre d’altres.