14 gener de 2010 a les 18:04

La Bisbal d’Empordà serà pionera en la captació d’habitatges buits per disposar d’un parc assequible per cobrir les necessitats d’allotjament

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de la Bisbal, Àngel Planas ha afirmat que les polítiques d’habitatge són una prioritat per l’actual equip de govern i que els resultats d’aquest primer any de funcionament del conveni demostren que els ciutadans de la Bisbal demandaven un punt d’atenció i informació sobre temes d’habitatge.

Igualment, aquest 2009 s’han tramitat, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal, 20 expedients de la Renda Bàsica d’Emancipació. També s’han gestonat 7 expedients de rehabilitació i 4 expedients de Tedi (Test de l’Edifici) i III (Informe Intern d’Idoneïtat).

Amb el conveni signat, l’Oficina també es compromet a col·laborar en les futures promocions d’habitatge de protecció oficial i en la redacció del Pla Local d’Habitatge aportant dades per a complementar l’anàlisi. Igualment, disposarà del Registre Únic de Sol·licitants que permet la inscripció de les persones demandants d’un habitatge de protecció oficial.

L’Oficina d’Habitatge també té el compromís de col·laborar en la redacció del Pla de Barris sol·licitant un conveni de redacció de Tedi i III als col·legi professional tècnics corresponent.

L’Ajuntament de la Bisbal va signar un conveni amb el Consell Comarcal mitjançant el qual l’Oficina d’Habitatge s‘encarrega de la tramitació dels ajuts a la rehabilitació, dels Test de l’Edifici i les Informes Interns d’Idoneïtat per conèixer l’Estat dels habitatges. Igualment, existeix una borsa d’habitatge per a joves i una d’habitatge social. El conveni trambé preveu que l’oficina tramiti els ajuts al lloguer per a joves i per a col·lectius en risc d’exclusió social.