28 setembre de 2010 a les 10:30

La Bisbal d’Empordà serà una de les set ciutats que disposaran de col·legis administrats electrònicament per a les eleccions al Parlament

L’administració del sistema de gestió electrònic manté el procés de votació convencional, per la qual cosa els votants no experimenten cap canvi, ni tampoc és necessari modificar la legislació electoral. Tanmateix, l’ús d’aquest sistema permetrà simplificar i agilitzar els treballs de la mesa, ja que la informació comuna de les actes només s’ha de transcriure una vegada i les trameses de dades al Centre de Recollida d’Informació es realitzen de manera automàtica i immediata.
 
A més, en els casos dels col·legis administrats electrònicament, s’evita haver de suspendre la votació per falta de paperetes en permetre la possibilitat d’imprimir-ne in situ. En cas que es detectin d’incidències informàtiques, es disposa d’elements de substitució, i si no es pot solucionar el problema es podrà continuar el procés mitjançant l’operativa tradicional.
 
D’altra banda, per a la posada en funcionament del sistema de gestió electrònic, els representants de les meses electorals realitzen una formació bàsica en l’ús de l’ordinador i l’aplicatiu informàtic utilitzat. A més, tot el personal implicat tindrà un manual de suport, així com l’ajuda dels representants de l’Administració i l’assistència personalitzada des del Centre d’Atenció als Usuaris, que estarà operatiu durant tota la jornada electoral.
 
Aquesta és la primera vegada que s’implementarà aquest sistema de gestió electrònic en unes eleccions al Parlament. La gestió electrònica es desenvoluparà en 101 col·legis electorals, 339 meses i s’hi implicaran 1.356 persones (4 per mesa). En total, aquest nou sistema de gestió incidirà amb un cens provisional de 207.411 ciutadans, l’equivalent a una població global de 305.077 persones.
 
Els col·legis administrats electrònicament funcionen amb un sistema de gestió que dota a les meses electorals d’eines informàtiques per facilitar les tasques que exerceixen els seus membres durant la jornada electoral. Per a poder desenvolupar les tasques, cada mesa disposarà d’un ordinador portàtil amb un mòdem 3G i l’aplicació específica, un cens electoral en format digital, una impressora làser per a la generació de documentació electoral i un monitor addicional.
 
Durant la constitució de les meses electorals, els col·legis administrats electrònicament automatitzaran els processos d’introducció de les dades del membres de la mesa i interventors, de generació de l’acta de constitució de la mesa i de comunicació de l’obertura al Centre de Recollida d’Informació.
 
Durant el temps de votació, des de les meses electròniques hi haurà la possibilitat d’imprimir paperetes de vot, en cas que en faltin; es farà la recerca digital del votant al cens; s’identificaran els votants mitjançant el document d’identitat electrònics; es farà el registre automàtic de els persones que efectuïn el vot a la llista numerada de votants; es trametran automàticament els avanços de participació; s’imprimiran els justificants del vot; i s’identificarà electrònicament els votants que han exercit el dret de sufragi per correu.
 
També cal destacar que durant el procés d’escrutini el sistema de gestió generarà l’acta d’escrutini de la mesa, trametrà les dades d’escrutini al Centre de Recollida d’Informació i generarà l’acta de la sessió.