25 abril de 2014 a les 9:12

La Bisbal impulsa un nou projecte de senyalització turística

||

Des de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, conjuntament amb l’àrea de Via Pública, s’ha treballat intensament en la definició i en l’execució del projecte de senyalització en el marc d’un pla de senyalització turística i comercial. Aquest projecte ha de suposà un canvi amb l’objectiu de la senyalització i en la forma de senyalitzar ja que es prioritzarà la senyalització dels pàrquings gratuïts, i des d’aquests es senyalitzaran els principals recursos turístics i comercials perquè s’hi pugui accedir a peu.

Aquesta primera fase consta de la senyalització dels pàrquings del camp de futbol vell i també del pàrquing dels jutjats. En aquests moments ja s’han senyalitzat per arribar a peu l’oficina de turisme, la zona comercial de la ceràmica i el nucli antic des del pàrquing del camp de futbol vell. De la mateixa manera s’ha col·locat un tòtem a la cruïlla del carrer Esport amb carrer Aigüeta amb informació, amb quatre idiomes, sobre la història de la ceràmica a la Bisbal. Igualment, aquest tòtem disposa d’un codi QR a partir del qual es pot visualitzar un vídeo sobre el procés de fabricació d’una peça de ceràmica fins a arribar a la seva comercialització sota la marca “Ceràmica de la Bisbal”.

Pel que fa a la presentació de la informació, s’han utilitzat els pictogrames que permeten identificar fàcilment els recursos en qualsevol llengua i s’han utilitzat els colors definits al llibre d’estil de la marca ciutat. Aquests plafons donen una imatge de qualitat i són fàcilment integrables a l’entorn urbà, especialment en el nucli antic.

En conclusió, el projecte de senyalització ha de representar un canvi per millorar la senyalització dels recursos turístics de la població i millorar la qualitat de l’estructura turística, en compliment de les orientacions que marquen estudis realitzats i enquestes fetes entre els nostres visitants.

Aquesta primera fase consta d’una inversió de 5.659,01€ per la senyalització dels pàrquings i de 3.844,10€ per la senyalització peatonal i el tòtem comercial.