31 maig de 2010 a les 8:30

La Bisbal participa en un estudi pilot sobre el seguiment del Pla d’Acció Local de Sostenibilitat

L’estudi pilot comprovarà aquesta efectivitat mitjançant l’actualització i càlcul d’indicadors i l’anàlisi del grau de compliment del PALS. També farà una proposta metodològica de seguiment del PALS que identifiqui eines, ens responsables i costos necessaris per al seu seguiment, mitjançant un sistema informatitzat. El PALS es va iniciar i desenvolupar a la Bisbal d’Empordà a partir de l’any 2002 i va culminar amb la Declaració de desenvolupament local sostenible del juny de 2004. 
Àngel Planas ha recordat que l’Ajuntament de la Bisbal ha anat seguint les recomanacions que conté el PALS en temes mediambientals i que, entre d’altres, ha fet campanyes d’estalvi d’aigua, de reducció del consum de bosses de plàstic, la posada en funcionament de la Deixalleria, bonificacions fiscals per ús de la Deixalleria,  ‘totes elles accions que van en el sentit que marquen els eixos estratègics del Pla de Sostenibilitat, va dir Planas.
En la Declaració de desenvolupament local sostenible, que va ser fruit d’un procés de participació ciutadana, es fixaven sis línies estratègiques amb un seguit d’accions a desenvolupar. Les línies estratègiques se centraven en la dinamització econòmica i turística, la planificació i intervenció urbanística, la intervenció integral en el riu Daró, un nou model del mobilitat urbana, dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al benestar i millorar la gestió ambiental.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona , va iniciar l’any 2002 un procés d’Agenda 21 Local, que va permetre definir el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. El PALS (que és la denominació que aquí donem a l’Agenda 21) és un pla d’acció global per al desenvolupament sostenible sorgit a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l’any 1992, per trobar solucions a les problemàtiques globals tant a nivell econòmic i social, com ambiental.
L’Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG) és un projecte científico tècnic independent de registre, anàlisi i divulgació de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental dels municipis i comarques gironins.