31 març de 2009 a les 17:34

La deixalleria de la Bisbal d’Empordà entra en funcionament aquest 1 d’abril

El regidor de Medi Ambient, Àngel Planas, ha explicat que ‘la deixalleria, per a la Bisbal d’Empordà, representa l’assoliment d’una necessitat que ve de lluny. Ens ha de permetre posar a disposicio dels ciutadans un equipament del tot necessari avui en dia. Sens dubte és també un repte per a tots nosaltres i cal es que en fem un bon ús i que en treiem el màxim profit.’

La deixalleria és pública i s’hi recullen de forma selectiva tots aquells residus que no tenen un sistema de recollida domiciliària. Aquest equipament permet reciclar i reutilitzar materials que ja no ens són útils: residus domèstics, especials o voluminosos. Podran usar la deixalleria les persones, comerços, oficines, entitats i organismes residents a la Bisbal d’Empordà i d’altres municipis que hagin signat el conveni de col·laboració, sempre que aportin residus admesos en el reglament.

‘Convido a tots els bisbalencs a utilitzar la deixalleria’ ha dit Àngel Planas. Per a les persones particulars, comerços, oficines, entitats i organismes, el servei serà gratuït, sempre que sigui en quantitats menors a les fixades en el Reglament d’ús de la Deixalleria. Aquestes quantitats es podran consultar directament amb la persona responsable de la deixalleria o bé trucant als telèfons d’informació: 972642310 i 972646806.

Per a la utilització de la deixalleria cal tenir en compte que en entrar cal dirigir-se al responsable de la instal·lació. Cal tenir en compte i respectar els horaris i no deixar productes fora del recinte i, en cas d’incompliment de les obligacions, o sobrepassar les quantitats establertes en el Reglament de la Deixalleria, l’encarregat de les instal·lacions podrà denegar l’accés a la instal·lació.