15 febrer de 2012 a les 10:08

La prohibició de fer foc en terrenys forestals i a la franja de 500 metres entra en vigor avui

La prohibició de fer foc en terrenys forestals i a la franja de 500 metres ha entrat en vigor aquest dimecres, 15 de febrer. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir una resolució que estableix mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals, que inclou aquesta mesura.

Tot i així, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions excepcionals per fer determinades feines que impliquin encendre un foc. Només s’atorgaran en casos en què no sigui possible l’eliminació de restes vegetals per altres vies (deixalleria, compostatge..), per motius fitosanitaris, o que augmenti el perill d’incendi el fet de deixar-ho durant l’estiu. Només es poden cremar única i exclusivament restes vegetals.

Les persones que els calgui encendre foc han de presentar la sol·licitud d’autorització d’activitats amb risc d’incendi que trobareu en el següent enllaç.  

Tal i com consta a l’article 16.2 del Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, cal seguir la tramitació següent:

a) Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s’ha de fer a l’ajuntament del terme municipal al qual afecti.

b) L’ajuntament, a la vista de les diferents sol·licituds que li siguin presentades, les adreçarà a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i proposarà el dia per efectuar tots els focs que s’hagin de realitzar en el seu terme municipal.

c) L’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca donarà, si s’escau, la corresponent autorització, en la qual s’establirà el dia i l’hora en què s’haurà de realitzar la crema i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar el perill d’incendi.