26 novembre de 2020 a les 13:17

La recollida selectiva dels residus municipals a la Bisbal d’Empordà

||

Les dades dels darrers anys ho deixen ben clar: a la Bisbal d’Empordà, amb prou feines se separa el 40% dels residus municipals generats, i això significa que molta gent no recicla i aboca tots els residus que genera al contenidor de rebuig (contenidor de color gris), en lloc de classificar-los i dipositar-los correctament als contenidors de vidre, envasos, cartró-paper i orgànic. Aquesta xifra encara seria molt més baixa (20%) si no es tinguessin en compte els residus aportats a la Deixalleria per la ciutadania.

Bisbalencs i bisbalenques cada any més de 5.600 tones de residus distribuïts de la següent manera: 3.200 tones dipositades als contenidors de rebuig, 1.000 tones dipositades als contenidors de recollida selectiva i 1.400 tones lliurades a la deixalleria. El  75%  són residus dipositats als 420 contenidors distribuïts per la via pública i el 25% restant són els residus lliurats a la deixalleria. Cada ciutadà/na de la Bisbal genera, de mitjana, 1,4 Kg de residus al dia (dins la mitjana catalana). L’evolució amb els anys de les fraccions de residus reciclats assenyala que cada vegada s’utilitza més la deixalleria, mentre que la recollida selectiva amb els contenidors de carrer està molt estancada. D’altra banda, La deposició dels residus en el contenidors de rebuig ha disminuït menys de l’esperat en els darrers anys. Es llencen al contenidor gris massa residus, el 60% dels que es produeixen, quan en realitat només tindria la consideració de rebuig el 18%.

La Generalitat de Catalunya va crear el cànon de disposició del rebuig, un impost ecològic progressiu per desincentivar el rebuig, actualment de  41,30 euros per tona de rebuig i que repercuteix amb el preu que paguem tots pel tractament dels residus. La gestió dels residus és un tema cabdal en la problemàtica mediambiental actual. La Unió Europea va fixar com a objectiu reciclar el 50% de la brossa aquest any 2020 i el 70% al 2030. A Catalunya, l’objectiu és reduir la generació de residus un 15% i aconseguir que la recollida selectiva sigui del 60% (recordem que a la Bisbal estem als voltants del 40%). Per poder incrementar els percentatges de recollida selectiva i assolir els objectius marcats per la legislació europea i catalana cal canviar el model de recollida de residus. El model actual de 5 tipus de contenidors a la via pública és un sistema anònim que depèn de la voluntat i el grau de conscienciació dels ciutadans i això te el topall del 40%.

L’experiència d’altres municipis demostra que l’únic sistema que garanteix complir els objectius de recollida selectiva és la implantació de la recollida selectiva porta a porta: un model obligatori, que deixa de ser anònim i que, per tant, permet identificar qui no separa els residus que genera. La implantació d’aquest model exigirà un canvi d’hàbits important per a moltes llars: caldrà guardar els residus a casa fins el dia de recollida i s’estarà subjecte a un horari de lliurament més estricte. Però, a canvi, es recuperarà espai públic i estarà més net (es retiraran tots els contenidors de la via pública). No hi haurà males olors i no caldrà un servei de neteja ni manteniment dels contenidors.