11 maig de 2021 a les 9:14

L’acció de neteja del Daró posa de manifest la importància de no abandonar residus al medi natural

||

Aquest dissabte passat, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i en el marc de l’European Clean Up Day, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal va organitzar una activitat de neteja de l’entorn: una jornada per alliberar de residus la llera del Daró. L’acció de neteja va comptar amb la participació d’una vintena de persones voluntàries d’edat diverses i va servir per conscienciar sobre la importància de no abandonar cap tipus de residu al medi natural.

Durant les prop de dues hores de la campanya de neteja, es va constatar com en un reduït espai del curs fluvial s’hi pot trobar gran quantitat de deixalles: des de petits plàstics i envasos varis, a puntes de cigarreta, tot tipus de runa, incloent fibrociment (uralita), ferralla, roba, vidre i d’altres objectes voluminosos del més inversemblants, com un sofà o una persiana. Amb aquest tipus d’acció reivindicativa i de conscienciació, es pretén donar visibilitat a la problemàtica i eradicar aquests comportaments incívics, fomentant un medi natural lliure de residus i ple de biodiversitat.

Els rius i rieres actuen com a mitjans de transport de tots el residus alliberats a les conques fluvials i, d’aquesta manera, concentren les deixalles llençades il·legalment transportant-les fins a l’últim destí: el mar. És importantíssim que ningú sota cap concepte alliberi residus a l’entorn natural. Cal tenir present els principis bàsics de la prevenció de residus: minimtzar-ne la generació, reutilitzar els productes per al mateix ús o per a d’altres de compatibles i, així, evitar que esdevinguin residus, i, com a darrera opció, gestionar-los adequadament a través de la recollida selectiva o deixalleria per al seu reciclatge. Totes les deixalles recollides durant l’acció de dissabte seran gestionades correctament a la Deixalleria de la Bisbal d’Empordà, espai especialment habilitat per al seu tractament i reciclatge.

*Vídeo: Xevi Codolà