27 maig de 2022 a les 12:29

L’Ajuntament de Bisbal fa públic el Període Mitjà de Pagament del 1r trimestre d’enguany: es paguen les factures a 18 dies

|

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del passat dimarts 10 de maig, entre d’altres punts de l’ordre del dia, va fer constar el compliment del Període Mitjà de Pagament (PMP) i dels terminis previstos segons la llei corresponent. Així, vistos els informes de Tresoreria referents al PMP i morositat del 1r Trimestre del 2022 publicats al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el PMP a proveïdors a nivell global de l’Ajuntament de la Bisbal és de 18,04 dies. Cal tenir present que d’acord a la normativa vigent, el PMP ha de ser inferior o igual a 30 dies.

PMP