5 novembre de 2010 a les 8:00

L’Ajuntament de la Bisbal amplia el camí d’accés al cementiri municipal i augmenta la zona destinada a aparcaments

Per aquest motiu, el projecte que s’està executant preveu incrementar l’amplada del tram inicial del camí per arribar després a una bifurcació que porti, per una banda, a la placeta d’entrada del cementiri i, per l’altra, permeti la sortida des d’aquest punt al mateix temps que enllaci amb el també camí públic de Forallac que transcorre coincident amb el límit de terme, just darrera el mur est del cementiri. En aquest sentit, es garanteix la comunicació i continuïtat del camí públic de Forallac i es millora la sortida actual a la GIV-6441, que té molt mala visibilitat.
Així mateix, per millorar l’accessibilitat, el projecte preveu ampliar l’àrea de l’aparcament i endreçar-la de tal d’optimitzar-ne l’aprofitament. 
Degut a la major amplada del vial, es permet també segregar el trànsit de vehicles del de vianants. Es fa amb una senyalització vertical de pilones de fusta de flandes tractada al autoclau, per tal de que s’adapti el millor possible al paisatge existent i no interfereixi en la topografia.
El regidor delegat del Cementiri municipal, Xavier Dilmé, ha destacat que aquestes obres “permetran dignificar de l’accés al cementiri, tant de vehicles com de vianants, ja que cal tenir en compte que són moltes les persones que accedeixen a peu fins al cementiri i bona part és gent gran per la qual cosa tota millora en la seguretat és benvinguda”. Ha incidit en la importància d’ampliar els terrenys municipals a l’entrada de l’equipament perquè “ha de permetre disposar de molt més aparcament per poder atendre les demandes que generen dies de màxima concurrència com Tot Sants, entre d’altres”. Finalment, Dilmé també ha volgut destacar “la generositat dels propietaris que han cedit els terrenys, a qui la ciutat de la Bisbal agraeix la seva predisposició en favor de les persones i el bé comú”.