12 novembre de 2010 a les 8:17

L’Ajuntament de la Bisbal amplia la recollida orgànica a la Guardiola i arriba al 87% de les llars

Per lliurar els cubells i informar els veïns dels detalls del servei, de la possibilitat d’adquirir un compostador i del servei de recollida selectiva en general es faran dues parades, el dimecres 17 de novembre, a la plaça Joan Carreras Dagas, i el divendres 19 de novembre, a l’avinguda Josep Irla, davant de l’entrada de l’escola Joan de Margarit,  de 10 del matí a 2 del migdia. Les persones que no puguin recollir els cubells aquests dies podran recollir el cubell a la Deixalleria Municipal. 
Properament, entre el 15 i el 21 de novembre l’Ajuntament instal•larà divuit contenidors de fracció orgànica en aquesta zona. El primer servei de recollida dels contenidors, és previst que es faci el dia 23 de novembre.
La Bisbal va generar l’any 2009 gairebé 4.500 tones de deixalles, gran part de les quals van acabar a l’abocador de Solius. Les restes de cuina i menjar, la fracció orgànica de les deixalles, representen gairebé la meitat del pes de les deixalles. Si es fa la recollida selectiva en podem obtenir compost, un adob útil per a la jardineria i l’agricultura. Tots els serveis de recollida selectiva es fonamenten en la selecció en origen, separant a casa, als comerços, als restaurants, cadascuna de les diferents fraccions.
L’Ajuntament de la Bisbal ja va iniciar fa uns anys la recollida selectiva al sector de la restauració i comerç, i també en alguns barris de la ciutat, com el sector sud i el marge esquerre del Daró. Quan s’hagi implantat la recollida selectiva a la Guardiola, s’haurà cobert gairebé el 87% de la població i només quedarà pendent d’implantació al Nucli Antic. Això vol dir que quedarà pendent d’implantació menys del 15% de la població. Aquesta darrera part no es farà fins al 2012, ja que va lligat a l’execució de les obres previstes al Pla de Barris.