30 març de 2010 a les 10:37

L’Ajuntament de la Bisbal amplia l’àrea de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions i el marge dret del Daró

Per lliurar el material i informar del nou servei de recollida selectiva s’han organitzat dues jornades: la primera està prevista pel dimecres, dia 14 d’abril del 2010, al parc infantil del carrer Sardenya i la segona es farà el divendres 16 d’abril al parc infantil que hi ha davant els pisos Sant Jordi. Aquests dies s’atendrà les persones interessades entre les deu del matí i les dues del migdia i de les quatre de la tarda a les set del vespre. Qui no pugui anar a aquests punts de recollida els dies assenyalats també podrà recollir la informació i el material a la deixalleria.

La Bisbal va generar l’any 2009 gairebé 4.500 tones de deixalles, gran part de les quals van acabar a l’abocador de Solius. Les restes de cuina i menjar, la fracció orgànica de les deixalles, representen gairebé la meitat del pes de les deixalles. Si es fa la recollida selectiva en podem obtenir compost, un adob útil per a la jardineria i l’agricultura. Tots els serveis de recollida selectiva es fonamenten en la selecció en origen, separant a casa, als comerços, als restaurants, cadascuna de les diferents fraccions.

L’Ajuntament de la Bisbal ja va iniciar fa uns anys la recollida selectiva al sector de la restauració i comerç, i també en alguns barris de la ciutat, com el sector sud i el marge esquerre del Daró. Quan s’hagi implantat la recollida selectiva al marge dret i les urbanitzacions només quedarà pendent d’implantació a la Guardiola i al Nucli Antic.