30 setembre de 2009 a les 11:03

L’Ajuntament de la Bisbal aprova el Pla director de participació ciutadana i la subvenció per al Pla de barris i desestima fer una consulta popular sobre la variant

El Pla director de participació ciutadana ha de servir per ordenar, impulsar, reglamentar i identificar les eines i mecanismes de participació més adients per al context de La Bisbal. Igualment ha de servir com a guia de planificació que ordeni i proposi les línies estratègiques en termes de participació, establint quins han de ser els objectius, els òrgans, les eines, els mètodes i els temes sobre els quals cal que els ciutadans de la Bisbal participin.

Els regidors també van aprovar per unanimitat acceptar la subvenció per al Pla de barris, que suposarà subvencions valorades en més de 4 milions d’euros. Aquestes subvencions es rebran entre aquest any i el 2013. La quantitat de la subvenció es repartirà en cinc lliuraments que superaran els 88.000 euros (2009), els 235.000 euros (2010), els 273.000 euros (2011), els 1,723.000 euros (2012) i els 1,757.000 euros (2013). Això permetrà dur a terme projectes de millora de la Bisbal per valor de més de vuit milions d’euros.

El ple va aprovar, igualment, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern local sobre l’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Empordà. Igualment va acordar aprovar el compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici del 2008 i el seu posterior enviament a la Sindicatura de Comptes.