28 abril de 2010 a les 11:49

L’Ajuntament de la Bisbal aprova el plec de clàusules de la Biblioteca Central Comarcal

El ple de l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del PSC l’expedient de modificació de la plantilla de personal i, de forma inicial, l’actualització de la relació de llocs de treball. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va manifestar la satisfacció per haver pogut arribar a un acord. ‘Entenem que la valoració cal fer-la des de punt de vista global i que és satisfactori per la majoria de treballadors i que és positiu ja que normalitza una situació que no era del tot correcte’ va dir l’alcalde.

‘Es cert que ens hem trobat en un marc diferent de quan es va proposar però és evident que la voluntat de tancar un acord és de destacar i vull agrair el treball de tots els membres de la comissió de valoració. Cal agrir l’esforç de cada un d’ells per tancar un acord, que es va buscar que fos satisfactori per la majoria de treballadors. La situació laboral de tots els treballadors surt reforçada’ va afegir Lluís Sais.

L’aprovació definitiva dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Econòmiques de la Bisbal es va fer per dotze vots a favor. El regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier Dilmé, va explicar que s’havia fet una feina prèvia de la que va destacar un curs de postgrau de la UdG, unes jornades participatives obertes al món econòmic i la feina de la comissió de seguiment per tutelar el procés. Dilmé va explicar que la voluntat del govern era ‘tirar endavant aquest organisme al més aviat possible’.

Quant a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del trànsit, es va aprovar amb els set vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels regidors socialistes. Xavier Dilmé va explicar que es tracta d’una posada al dia més tècnica que pràctica a causa dels canvis a la llei aprovada per les Corts el desembre passat.

L’aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal es va fer amb els dotze vots favorables dels regidors presents al ple, i regula el funcionament d’aquest servei.