1 febrer de 2012 a les 10:48

L’Ajuntament de la Bisbal aprova inicialment el projecte de pressupost del 2012

L’Ajuntament de la Bisbal va aprovar aquest dimarts el projecte de pressupost del 2012 amb deu vots a favor de PSC, CiU i PP. ERC i ICV-EUiA van votar en contra. El pressupost preveu uns ingressos i unes despeses de 10.184.257,02 €. La mateixa votació es va repetir per aprovar la plantilla de personal, que preveu l’amortització de les places no ocupades i la de dues que si que ho estan.

La memòria del pressupost recull que la despesa del capítol 1, de personal, ‘s’ha reduït en 496.089,98 € un percentatge de disminució del 8,87 % ( 346.098,98 €, una disminució del 6,20%) respecte el de l’any anterior’. La xifra total serà per l’any 2012 de 5.443.910,02 €. ‘Aquesta disminució és prèvia a l’aprovació del pla de reestructuració de la plantilla de personal que ha de permetre dins el primer semestre d’aquest any una minoració més important del capítol I’, segons consta a la memòria.

Quant al capítol II, de despeses corrents, en xifres absolutes puja a 2.771.527,00 €. ‘En comparació amb els exercicis anteriors en el pressupost 2011 aquesta quantia 2.874.100,00 i en el pressupost 2010 era de 2,930, 334 €. És a dir suposa una reducció de -252573 € ( – 9,65%) i -308.807 € (11.77%) respectivament’, segons recull el document, que es pot consultar aquí.

El Ple va aprovar, per unanimitat, l’ajornament del pacte retributiu en aplicació de la Relació de Llocs de Treball. Es tracta d’una quantitat de 130.000 euros dels que s’ajorna el pagament fins els exercicis 2013 i 2014. També es va aprovar, per unanimitat, l’actualització de les tarifes del taxi referents al 2012, que suposa un increment del 3%.

El Ple va aprovar, amb els vots a favor d’ERC i ICV-EUiA, les abstencions del PSC i CiU i el vot en contra del PP la declaració de la Bisbal d’Empordà com a municipi republicà.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu d’ICV-EUiA, Pere Teixidor, va demanar per la desaparició dels serveis públics amb les obres del passeig, va demanar de veure el projecte de la plaça de la Llibertat, va demanar si s’ha plantejat de posar algun obstacle per impedir el pas de cotxes per la passera de vianants sobre el Daró i va demanar per les mesures de futur en relació al soroll.

L’alcalde, Òscar Aparicio, va explicar que en la propera comissió es mostrarà el projecte modificat de la plaça de la Llibertat i va assegurar que el mapa de capacitat acústica és el primer pas i que caldrà tenir en compte en la revisió del pla general. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, va explicar que s’han estudiat diferents opcions en relació als serveis públics i que el que es vol fer és que hi hagi una bona senyalització dels serveis del camp de futbol vell i de Torre Maria. Dilmé va assegurar que estudiaran el cas de la passera i que es posaran pilones per evitar que els vehicles vagin de l’aparcament del camp de futbol en direcció al passeig.

El portaveu d’ERC, Lluís Sais, va demanar si algun informe tècnic avalava el fet que el Pin reduís la jornada a la meitat i incrementés el preu un 50%. També va demanar si hi havia un informe tècnic de la Policia local i de l’Àrea de Medi Ambient que garanteixi que no es malmetran els jardins de Torre Maria en cas que el recorregut de la rua de Carnestoltes acabi en aquest punt. També va fer el prec que es netegin les defecacions de gossos que hi ha a la plaça Pere Lloberas.

L’alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio va explicar que no hi ha cap informe escrit sobre el preu del Pin i que el preu hauria de cobrir el cost del servei. Sobre el recorregut del Carnestoltes va explicar que no és un acte que estigui aprovat, i que quan hi hagi l’aprovació hi haurà tots els informes.

En l’apartat d’intervencions del públic la cap del comitè d’empresa, Pilar Sadornil, va manifestar que la relació de llocs de treball no s’ha negociat amb els treballadors i l’Ajuntament està obligat a fer-ho i es va mostrar ‘absolutament en contra’ de les amortitzacions de places no ocupades i es va mostrar ‘en contra’ dels dos acomiadaments previstos i els del juliol. ‘Ens hi oposarem jurídicament i sindicalment’ va dir i va afegir que no compartia els arguments, ni en les formes ni en el fons. També va afirmar que considera que hi ha places que no haurien de ser vacants a la plantilla de personal ja que estan ocupades per personals des d’abans de l’any 1990. Una segona intervenció del públic va manifestar que no entenia el fet que es retallés en personal i en despesa corrent i, en canvi, no es retallés en obres. L’alcalde va contestar que estava obert a si algú li presentava una solució per no reduir capítol 1 i 2, l’acceptaria i va afegir que intentaran per tots els mitjans no haver d’aturar les obres, ja que són inversions que queden per a l’ús dels ciutadans de la Bisbal.