27 juliol de 2011 a les 11:38

L’Ajuntament de la Bisbal aprova modificacions de crèdit i el mapa de capacitat acústica de la ciutat

L’Ajuntament de la Bisbal va aprovar en el ple d’aquest dimarts, per quinze vots a favor (ERC, PSC, CiU, PP) i una abstenció (ICV-EUiA) diverses modificacions de crèdit. Aquestes modificacions inclouen rectificar el quadre d’inversions de Terracotta Museu tenint en compte les actualitzacions de finançament i de preus i pels reajustaments dels preus pressupostats a la 3a fase i al projecte museogràfic.

En la modificació de crèdit també es reflecteixen canvis a la partida per arranjar voreres i espais públics, en la millora del Daró per complementar una subvenció de la Diputació de Girona i la reparació de danys causats a causa d’una fuita d’aigua a l’Arxiu. També es va aprovar el reconeixement d’un crèdit per al Patronat d’Esports de 1.358 euros corresponent al casal d’estiu del 2010 que es farà amb càrrec al pressupost del 2011.

El ple va aprovar per unanimitat el mapa de capacitat acústica de la Bisbal, un instrument de la gestió ambiental del soroll.  L’objectiu del mapa de capacitat acústica és definir els nivells màxims d’emissió de soroll per cada carrer. Aquesta definició es fa a partir de les condicions reals dels municipis. El mapa divideix el terme municipal en diferents zones de sensibilitat acústica i a cada zona se li assigna un nivell límit d’emissió de soroll, fixat com a objectiu de qualitat. La delimitació de zones es fa en funció de l’ús urbanístic, de l’existència d’infraestructures de transport o d’equipaments i tenint en compte la realitat sonora existent.

El mapa de capacitat acústica ha de permetre posar condicions o limitacions en l’ús del territori a fi de preservar la qualitat de l’ambient sonor de la població. El mapa està dividit en tres zones de sensibilitat:  alta –és on menys soroll hi ha d’haver -, moderada i baixa. Cada carrer té assignat un color que indica el seu tipus de zona de sensibilitat. 

L’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, la signatura d’un conveni amb la Diputació de Girona per encarregar a aquesta institució la gestió informatitzada del padró d’habitants. També es va aprovar per unanimitat declarar dies de festa local del 2012 el 28 de maig, dia de pasqua granada i el 16 d’agost, Festa Major.

Igualment, el ple va aprovar per unanimitat la revisió del manual protecció civil,  del pla Inuncat, i els manuals d’actuació de protecció civil, el manual per inundacions, per nevades, incidències sísmiques, incendis forestals, i per accidents en el transport de mercaderies perilloses.