30 juny de 2010 a les 9:01

L’Ajuntament de la Bisbal aprova reduir els sous dels treballadors i dels regidors

La tramitació de la modificació del Pla General s’ha dut a terme a petició de la Comissió d’Urbanisme de Girona. Inicialment l’Ajuntament de la Bisbal, prèvia consulta tècnica, havia interpretat que podia presentar la proposta per fer l’estació d’autobusos tot i que el terreny fos no urbanitzable, seguint el que s’havia fet en alguns ajuntaments. Però el criteri de la Comissió d’Urbanisme va tendir a demanar que l’equipament es construís en terreny urbanitzable.
Així, l’Ajuntament de la Bisbal ha redactat un nou text que es va aprovar ahir per vuit vots favorables (ERC, CiU i ICV) i cinc en contra (PSC) i l’alcalde, Lluís Sais, va afirmar al ple que l’Ajuntament té acords de cessió del terreny on s’ha de fer l’estació.
L’Ajuntament de la Bisbal també va aprovar ahir la relació de llocs de treball i la plantilla de personal amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i CiU) i els vots en contra del PSC i d’ICV. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, en relació a l’aprovació de la relació de llocs de treball, va afirmar ahir que hi ha hagut ‘un grau de maduresa molt important perquè donada la situació s’ha fet un pas endavant molt destacable, que és millorable, que es poden millorar aspectes però el que ningú podrà discutir és que comparat amb la situació que va heretar aquest govern s’ha fet un pas endavant molt important. Al gust de tothom, segur que no però a nivell general és per sentir-nos relativament satisfets’.
El Ple va aprovar els preus públics de l’Escola de Cobla i de l’Aula de Música, i també els de l’Aula d’Adults amb vuit vots de l’equip de govern (ERC i CiU) i el d’ICV i amb les abstencions del grup socialista.
Igualment, el Ple va acordar adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Això permetrà a l’Ajuntament de la Bisbal acollir-se a uns preus de subministrament elèctric inferiors als actuals, cosa que suposarà un rebaixa dels costos associats. Això també permetrà tenir avantatges en la contractació de la responsabilitat civil.
L’Ajuntament també va acordar concertar una operació de tresoreria per valor de 600.000 euros amb dues entitats bancàries.