23 gener de 2009 a les 6:39

L’Ajuntament de la Bisbal aprova un pressupost per l’any 2009 de 14.207.653’62 €

El pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal per l’any 2009 és de 14.207.653’62 € la qual cosa suposa un increment del 7’78 % respecte al de l’any anterior.

Del pressupost d’enguany destaquen 2 elements:

– La contenció i la moderació en la despesa corrent que té un decrement del 0’24 % respecte a l’any 2008.
– L’augment de la inversió que passa a ser de 4.298.223’85 incrementant un 40’14 % respecte a l’any 2008 i representant un 30’25 % del total del pressupost.
Si aquí hi sumem els gairebé 1.700.000 € del Fons Estatal d’Inversió Local voldrà dir que el volum d’inversió nova per a la ciutat aquest 2009 serà aproximadament de 6 milions d’euros, als que s’hi haurà d’afegir, un cop aprovada la liquidació del pressupost del 2008, els romanents d’exercicis anteriors.

Principals Inversions

Rehabilitació Terracotta Museu -darrera fase –                         1.400.000 €
Projecte Museugràfic                                                                720.000 €
Pont Peatonal (Passeig – c/. Agustí Font)                                   450.000 €
Pla de voreres                                                                         340.000 €
Vies i Espais Públics                                                                 280.000 €
Ordenació c/.Pella i Forgas, Mesures, Donzelles
2a fase Nucli Antic                                                                    271.748 €
Rehabilitació Pavelló d’Esports                                                   100.000 €