21 gener de 2010 a les 23:41

L’Ajuntament de la Bisbal aprova un pressupost que supera els 15 milions d’euros, un 7,17% més que l’any anterior

El pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per l’any 2010 és de 15.226.989,20 €. Això representa un increment del 7,17% si ho comparem amb el pressupost del 2009. El pressupost del 2010 segueix amb la línia de contenció i moderació en la despesa corrent, que s’incrementa lleugerament en un 0,98%. A la vegada, aquest increment es veu compensat amb l’increment del 1,98% dels ingressos corrents.

L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha destacat l’esforç inversor de l’Ajuntament de la Bisbal. Igualment també ha remarcat l’esforç de l’Ajuntament per millorar  el nivell dels serveis que li cal a la ciutat per situar-la en el lloc que li correspon.

L’Ajuntament també segueix, com en el pressupost del 2009, fent un esforç important en el capítol d’inversions. Així, en el pressupost del 2010 hi ha previst un increment d’aquest capítol d’un 20,09%. Això representa que les inversions pressupostades pugen a 5.161.525,98 €. Aquest import representa gairebé un 34% del total del pressupost.

Principals Inversions
Biblioteca Central Comarcal – 1a fase –                            2.425.500,00 €
Ordenació Passeig Marimon Asprer – 2a fase –                     386.750,81 €
Ordenació Pl. Llibertat, Canonja, G. Sitjar, J. Verdaguer
3a fase Nucli Antic (Pla de Barris)                                        462.074,72 €
Adequació zones verdes “la Guardiola”                                261.119,42 €
Microurbanisme (Voreres, ferm, enllumenat públic…)            735.000,00 €
Rehabilitació Castell-Palau                                                 275.000,00 €