27 octubre de 2021 a les 10:38

L’Ajuntament de la Bisbal aprova una modificació del POUM per poder ampliar el CAP Doctora Casaponsa

El Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar per unanimitat una modificació del planejament municipal (POUM) per qualificar íntegrament com a zona d’equipaments l’illa en què hi ha Torre Maria i el CAP Doctora Casaponsa. L’aprovació es va fer amb els vots a favor de tots els grups polítics: l’Ajuntament de la Bisbal aposta per suprimir la peça residencial amb front al carrer Aigüeta i el carrer Frederica Montseny per tal d’incorporar-lo a la zona d’equipaments i permetre l’ampliació de l’actual CAP i de la vorera de la carretera.

«Amb aquesta aprovació inicial, s’enceta un període d’exposició pública i es preveu que en el període d’un any es pugui posar a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya», va explicar l’alcalde Enric Marquès afegint que el consistori té el compromís de Salut que en un període d’entre 4 i 5 anys hi haurà l’ampliació enllestida. «L’objectiu final és dotar a la Bisbal de l’equipament sanitari que necessita», va concloure Marquès.

El CAP, inaugurat fa 25 anys, fa la funció, però s’està quedant petit i no està dimensionat per al creixement de la població bisbalenca. En aquesta línia, ja s’ha fet arribar la proposta a Salut, que ha rebut bé l’opció d’ampliar el CAP Doctora Casaponsa, amb mínimes distorsions en l’activitat per les obres però sense que calgui un trasllat que s’havia posat sobre la taula en els darrers anys.

Tot plegat, però, requereix expropiacions que ja s’han explorat amb la propietat. És per això que, en aquest sentit, enguany s’ha previst una partida específica per a dur a terme expropiacions com aquesta i d’altres en el Pressupost General Municipal del 2021.

*La documentació tècnica aprovada es pot consultar a l’apartat del web municipal d’exposició pública fins el 19 de desembre.