1 desembre de 2010 a les 7:40

L’Ajuntament de la Bisbal aprova una modificació pressupostària

Així, els diners d’un préstec de 250.000 euros ja contractats es dedicaran a altres projectes. El projecte de consolidació de l’antic escorxador comptava abans d’aquest dimarts de 679.065,82 euros de PUOSC, i la resta provenia d’un préstec. D’aquest préstec es mantenen 174.188,60 euros per finançar el projecte de la biblioteca i 250.000 es donen de baixa d’aquest quadre de finançament i es dedicaran a altres projectes.
 
L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va explicar que part dels diners es destinaran a l’asfaltatge i arranjament de vies públiques, al projecte de remodelació de l’ajuntament vell i altres projectes i a la compra d’equipament informàtic de reproducció. El ple va aprovar aquesta modificació amb sis vots de l’equip de govern, cinc vots en contra del grup socialista i una abstenció d’ICV.
 
Igualment, el ple va aprovar el Text refós del Pla Parcial Urbanístic del sector discontinu SUD Mas Clarà.  El ple va aprovar aquest text refós amb sis vots de l’equip de govern, cinc vots en contra del grup socialista i una abstenció d’ICV.