16 abril de 2010 a les 12:36

L’Ajuntament de la Bisbal comença a lliurar les targetes de bonificació de la taxa de residus per als usuaris de la deixalleria

Els usuaris empadronats al municipi que utilitzin la deixalleria de la Bisbal d’Empordà  un mínim de cinc vegades l’any obtindran una bonificació del 10% en la quota de la taxa de residus. La bonificació s’incrementarà progressivament: amb sis aportacions anuals la bonificació serà del 12%; amb set aportacions anuals, el 14% de bonificació; amb vuit aportacions, el 16% de bonificació; amb nou aportacions, el 18% de bonificació i amb deu aportacions o més, el 20% de bonificació.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal, Àngel Planas, ha explicat que ‘amb aquesta actuació l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pretén obtenir dos objectius: d’una banda, incentivar l’ús de la deixalleria per als veïns de la Bisbal i, de l’altra premiar aquest ús reduint l’import del rebut’.

Incentivant l’ús de la deixalleria ‘de retruc es minora la quantitat de residus que van als contenidors de rebuig amb el conseqüent estalvi econòmic i ambiental per al municipi’ ha dit Planas, que ha afegit que l’altre objectiu ‘no menys important, és minorar l’import del rebut de les escombraries per aquells veïns que utilitzin la deixalleria. Així fomentem accions en positiu que premiïn aquells ciutadans que facin un bon ús dels equipaments municipals, ja que sovint, les administracions tendeixin a la sanció i no a la bonificació’ ha afirmat el regidor.

Per obtenir la bonificació cal anar a la deixalleria i demanar una targeta d’usuari. Durant el primer trimestre del 2011 caldrà presentar una instància a l’Ajuntament de la Bisbal demanant la bonificació de la taxa de residus. Juntament amb la instància caldrà aportar la targeta original segellat i el rebut original de la taxa d’escombraries de l’any 2010.

Un cop examinada la sol·licitud per part de les oficines de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i si tot és correcte se li abonarà en el número de compte bancari (que prèviament s’haurà especificat en la instància de sol·licitud de bonificació) l’import que correspongui d’acord amb el percentatges de bonificació i en relació al rebut d’escombraries de l’any 2010.