9 novembre de 2010 a les 11:39

L’Ajuntament de la Bisbal condiciona un espai situat a l’entrada del carrer Jaume II per fer-hi una plaça d’ús públic i ampliar voreres

Segons el regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, l’actuació s’emmarca “dins la ferma voluntat de l’actual equip de govern de dignificar tots els espais públics i millorar els seus entorns. Aquí estem parlant d’un espai totalment desaprofitat que cal recuperar ja que està dins d’una zona urbana consolidada, molt propera a una zona comercial important”. Dilmé explica que aquesta zona de la ciutat “es dotarà, igual com s’ha fet amb altres, dels elements de mobiliari urbà pertinents, amb una font i també alguns jocs infantils”. A més d’actuar a la plaça pròpiament dita “s’ampliaran les voreres i es reordenarà viàriament tot el sector, per la qual cosa estem parlant d’una millora important en aquesta part de la ciutat”.
El solar delimita amb els carrers Jaume II, Parlament, Catalunya i Abat Escarré. El projecte preveu enderrocar el mur perimetral que tanca actualment aquest espai i en dificulta la visió, així com a fer una contenció de terres que permeti assolir la horitzontalitat a l’interior del solar, que té diferents nivells. Aquest muret de totxana té un metre d’alçada aproximadament que ressegueix la pendent dels carrers. L’interior està buit i hi ha dues portes d’accés però no s’ha dotat de cap equipament, ni se li ha assignat cap ús concret, de manera que s’ha anat degradant com a espai.
En aquest sentit, els treballs permetran una ampliació de la vorera dels carrers Parlament i Abat Escarré (actualment fa un metre d’amplada) i evitaran que les columnes d’enllumenat i els cotxes aparcats a cada banda continuïn dificultant el pas als vianants. La pendent d’aquesta  vorera ampliada serà la mateixa que porta actualment però progressivament s’acostarà a l’interior de la futura plaça fins a tenir un accés a la mateixa cota entre vorera i sauló.
A la banda del carrer Jaume II, la vorera també s’ampliarà per donar continuïtat en la direcció de la zona comercial i per aïllar l’àrea de descans del trànsit rodat. Amb aquesta mateixa intenció, es plantaran 3 arbres de mida petita per a reforçar la separació. Allà es construirà un muret de contenció de terres de 45cm d’alçada que, a la vegada, farà funció de banc per asseure’s.
La contenció de terres en el sentit longitudinal serà mitjançant 3 graons als carrers Parlament i Abat Escarré que progressivament facin de transició entre la cota de la vorera i la cota interior de la plaça. L’ampliació de la vorera obligarà a repintar les places d’aparcament i la resta de senyalització sobre l’asfalt. 
A la banda del carrer Catalunya, a part de pavimentar i ampliar la vorera, també es col·locarà una gelosia d’ocultació dels contenidors de deixalles a base de lamel·les de pi tractat. Actualment aquesta vorera no està pavimentada, hi ha una zona de descans amb alguns arbres però també s’hi ha ubicat contenidors de deixalles sense cap mesura d’ocultació. Per a millorar l’accessibilitat, a les voreres s’hi construirà un gual per a vianants degudament orientat segons la direcció del pas de zebra pintat a terra.
Paral·lelament, en aquest sector s’ampliarà el nombre de places d’aparcament, cosa que serà possible perquè, acabades les obres, el tram del carrer Catalunya situat entre els carrers Abat Escarré i Vidal i Barraquer serà d’un sol sentit, cosa que permetrà fer aparcaments en bateria per substituir els actuals en línia. Igualment, per millorar la mobilitat també es farien d’un sol sentit els carrer Abat Escarré des del carrer Catalunya fins a Generalitat de Catalunya, i el carrer Corts Catalanes fins el carrer Cardenal Vidal i Barraquer. Tots els canvis viaris només s’aplicaran quan les obres estiguin acabades i els veïns avisats per escrit des de l’Ajuntament.