29 juliol de 2010 a les 9:57

L’Ajuntament de la Bisbal contracta setze persones en situació d’atur

L’Ajuntament de la Bisbal ha presentat propostes per diversos projectes i finalment es podran contractar setze persones. Els ajuts concedits estan vinculats a projectes relacionats amb la recollida selectiva aplicada a sistemes d’energies renovables (4 treballadors), relacionats amb el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (3 treballadors), relacionats amb la rehabilitació d’habitatges, d’edificis i equipaments de titularitat o d’ús públic (5 persones), relacionats amb una campanya d’informació i difusió de les energies renovables (2 treballadors) i una persona dedicada a millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.
 
La finalitat dels plans extraordinaris d’ocupació local és fomentar l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur i millorar la seva capacitat d’adaptació al canvi, la seva qualificació i competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous llocs de treball, mitjançant l’adquisició de l’experiència laboral i la formació transversal.