10 desembre de 2021 a les 13:27

L’Ajuntament de la Bisbal crea una guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana

|

El passat 4 de novembre, en el marc del l’acte de presentació del Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà es va presentar al Teatre Mundial la nova Guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana. Els propers 16 de desembre i 22 de gener es faran tallers dirigits a les entitats bisbalenques a l’Ajuntament Vell de la Bisbal per tal de veure a la pràctica com aplicar la guia, alhora que també es pot consultar en línia al web municipal. La proposta d’oferir una guia de comunicació inclusiva va sorgir del servei de dinamització comunitària de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en col·laboració amb les àrees municipals de Cultura i Igualtat, com una invitació a posar en pràctica una nova perspectiva en la manera de comunicar envers la ciutadania.

Durant els darrers anys, s’han fet alguns avenços en un ús més inclusiu del llenguatge, avenços que són fonamentals per a la construcció d’unes relacions que reconeguin les diverses identitats que conformen la nostra societat, però cal continuar caminant cap a aquesta direcció. L’eradicació de la discriminació i la inclusió de la diversitat són assumptes centrals per al desenvolupament i l’exercici ple dels drets humans, per la qual cosa es necessita donar visibilitat també en el llenguatge i la comunicació quotidiana. La forma com es comunica i es difusió és essencial per garantir el dret a la participació i accés a la informació de totes les persones. La guia se centra en el llenguatge escrit i visual que s’utilitza per fer difusió d’activitats o actes organitzats en el municipi.

En aquest sentit, es considera que el primer pas per garantir la participació de la ciutadania i afavorir la inclusió és posar èmfasi en com es comunica i es fa difusió de les accions i activitats destinades a la ciutadania. L’objectiu és que la Guia de comunicació inclusiva afavoreixi la participació ciutadana i que esdevingui una eina per poder facilitar la resolució dels dubtes o necessitats que es plantegin entorn de la incorporació d’una mirada inclusiva en la comunicació escrita i visual impulsada pel teixit associatiu i l’administració local.

> Guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana