2 juliol de 2010 a les 13:42

L’Ajuntament de la Bisbal crea una zona verda gratuïta per als veïns del centre de la ciutat i informa sobre la renovació de la targeta per la zona blava

Segons ha explicat el regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, “des de l’Ajuntament entenem que tenir zona blava davant de casa comporta un cert greuge comparatiu vers altres sectors de la ciutat que no pateixen aquesta servitud i, per això, a més de la creació en el seu moment de més aparcament a la zona dels nous jutjats o al camp de futbol vell, hem entès que calia fer un pas més amb una mesura d’aquest tipus”.
 
A la zona verda només hi podran aparcar les persones empadronades en algun dels carrers del centre de la ciutat que figuren al final d’aquesta escrit i amb el vehicle (turisme i furgoneta) donat d’alta en el seu domicili (segons consta a l’impost de circulació). No s’hi podrà aparcar pagant el tiquet de zona blava o de qualsevol altra manera.
 
També cal que la persona sol·licitant no tingui sancions de trànsit en ferm imposades per l’Ajuntament de la Bisbal pendents de pagament. També s’inclouen els supòsits dels vehicles de rènting contractat a nom d’una persona empadronada en l’àrea d’influència, així com el vehicle inscrit a nom d’una persona jurídica en les mateixes condicions de les exposades anteriorment, sempre que l’activitat de l’empresa no sigui el lloguer de vehicles o el transport de mercaderies o de passatgers.
 
Prèviament, caldrà passar per l’Ajuntament a partir del dia 28 de juny (de 9 h a 14 h) i se li lliurarà un adhesiu amb la matrícula del vehicle que haurà de col·locar visible en el parabrisa. Aquest adhesiu s’haurà de renovar anualment. 
Cada vehicle només podrà estar estacionat un màxim de 24 h en la mateixa plaça de zona verda. Els infractors seran sancionats amb 60 €. 
*Plaça Major, carrer Ample, carrer Valls d’en Colomer, carrer Valentí Almirall, plaça Jacint Verdaguer, carrer Germans Sitjar, carrer Tarongers, Plaça de la Mel, carrer Mesures, carrer Pella i Forgas, plaça Nova, carrer del Raval, carrer Sant Jaume, carrer del Call, carrer Santa Maria del Puig, carrer Montserrat, carrer Trinitat Aldrich, carrer Donzelles, carrer dels Valls, placa de la Llibertat, carrer Bisbe, carrer Peixateries, plaça del Castell, carrer del Pedró, plaça Benet Mercader, plaça Carreras Dagas, carrer Foc de la Bisbal, carrer Canonja, carrer Alta Riera, carrer Racó, carrer Riera, així com el tram del carrer Cavallers on hi ha zona blava, entre els números 52-32 i 21-17, i del Ramon de Cabrera sense sortida, entre els números 4  i 16. Els carrers amb zona blava situats a l’altra banda de la C-66 (carrer Solidaritat i Agustí Font) queden exclosos perquè es considera que tenen estacionament alternatiu gratuït suficient al camp de futbol vell.
ACTUALITZACIÓ DE LA TARGETA DE ZONA BLAVA PER TENIR UNA HORA GRATUÏTA D’APARCAMENT AL DIA
Tota persona empadronada a la Bisbal i que pagui l’impost de vehicles del seu cotxe o furgoneta a la ciutat té a la seva disposició una targeta que dóna dret a aparcar una hora al dia a la zona blava de manera gratuïta. Una vegada acabat el termini de pagament de l’esmentat impost per a l’any 2010, i actualitzades les dades, cal renovar aquesta targeta, que quedarà fora de servei a partir del proper dia 1 de juliol. 
Aquesta renovació consistirà en un simple canvi del codi del xip de la targeta, per la qual cosa es farà servir la mateixa que es va lliurar l’any passat, és a dir, no se’n donarà cap de nova i tothom marxarà amb la mateixa que ja tenia.
Per renovar el codi de la targeta de la zona blava, només cal portar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, es comprovaran les dades i es codificarà de nou la targeta de forma automàtica i ràpida. Això es podrà fer entre els dies 1 i 10 de juliol, de 9 h a 14 h.
Durant aquest període de deu dies, per poder aparcar durant una hora de forma gratuïta si no s’ha renovat encara la targeta, només caldrà deixar aquesta targeta de forma visible sobre el tablier del vehicle. 
Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament, 972 64 09 75.