31 maig de 2024 a les 9:01

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà aprova la incorporació de 715.500 euros per a noves inversions i actuacions prioritàries

Al ple del mes de maig de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà celebrat aquest dilluns passat, entre d’altres punts, es va aprovar una modificació de crèdit que va suposar la incorporació de 717.500 euros. La quantia procedeix del romanent líquid de tresoreria per a finançar noves inversions i noves activitats de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Es poden observar en detall a través del quadre adjunt a continuació: 

Denominació  Crèdit 

inicial 

▲ Crèdit  Crèdit 

Total 

Rehabilitació energètica Escoles Velles (RLT)  175.000,00  150.000,00  325.000,00 
Equipament informàtic  6.579,78  10.000,00  16.579,78 
Propostes Consell d’Infants Pres. Participatius 2019  7.726,08  8.000,00  15.726,08 
Millores instal·lacions esportives  34.194,17  50.000,00  84.194,17 

 

Denominació ▲ Crèdit 
Millores instal·lacions residència geriàtrica (RLT)  75.500,00 
Climatització Torre Maria (RLT)  8.000,00 
Millores instal·lacions Teatre Mundial (RLT)  50.000,00 
Millores instal·lacions Biblioteca (RLT)  50.000,00 
Inversions Àrea Medi Ambient (RLT)  25.000,00 
Honoraris projecte nou pavelló d’esports (RLT)  150.000,00 
Subvenció nominativa Empordà Music Festival (RLT)  10.000,00 
Millores instal·lacions llar d’infants (RLT)  30.000,00 
Honoraris redacció pla especial comercial (RLT)  18.000,00 
Subvenció nominativa Gent Gran (RLT)  3.000,00 
Subvenció nominativa Bisbal Basquet lliga LEB-Plata (RLT)  50.000,00 
Auditoria i Millora Parcs Infantils  30.000,00 

 

Del conjunt de les inversions en destaquen les destinades a la redacció del projecte d’un pavelló esportiu nou per un import de 150.000 euros, així com 50.000 euros destinats a inversió en el Pavelló d’Esports per tal d’adaptar-lo a la nova categoria de la lliga LEB Plata, així com una quantia màxima de 50.000 euros de subvenció al club Bisbal Bàsquet, per tal d’ajudar a sufragar l’increment de pressupost que suposarà competir en la tercera categoria del bàsquet estatal. D’altra banda, també es fa una gran aposta per realitzar obres d’inversió en diferents equipaments municipals diversos. Així, tal com es pot observar al quadre, s’inverteix a l’Escola Bressol El Tren Petit, a la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu, al Teatre Mundial, a la Biblioteca Lluïsa Duran, o als diversos parcs infantils de la ciutat.

L’alcalde Oscar Aparicio destaca que l’ascens del primer equip del Bisbal Bàsquet  a la Lliga LEB Plata a la tercera categoria estatal, ha estat una excel·lent notícia pel club i per la Bisbal d’Empordà: «El club portarà el nom de la ciutat arreu de la geografia espanyola». «Com ja vaig dir, aquest és un repte de ciutat i necessitem la col·laboració de tothom: des de treballadors/es municipals, a ciutadania, entitats de la ciutat i empreses per tal d’intentar aprofitar aquesta gran ocasió i fita de l’esport bisbalenc que ajudarà a tota la ciutat», ha explicat l’alcalde. Destaca que s’inclou una partida de 150.000 euros per tal de licitar la redacció del projecte d’un pavelló nou, alhora que lamenta que «en els darrers 8 anys i un cop aprovat el pla general, l’anterior equip de govern no s’hagués redactat el projecte». «Esperem que aquesta deixadesa no ens perjudiqui si en els propers mesos es publica una subvenció per a la construcció de nous pavellons esportius a la que no ens podríem acollir per manca de projecte», ha argumentat Aparicio.

Nova aportació a les obres de les Escoles Velles
I finalment hi ha una nova incorporació de 150.000 euros que se sumen als 175.000 euros aportats el mes d’abril per suplementar les obres de les Escoles Velles. L’alcalde ha lamentat “que per la improvització de l’anterior govern de fer un projecte de pressa i corrents per presentar-nos a una convocatòria de subvencions ens trobem amb el greu problema que hi ha mancances greus en el projecte que han portat a haver de complementar en més de 325.000 o el que és el mateix un sobrecost del 20% del cost de les obres (impostos exclosos)

Amb aquesta incorporació de romanents, la quantia total incorporada aquest 2024 ja suma un total 1.553.988,58 euros. Segons ha comentat l’alcalde a l’inici de legislatura l’equip de govern tenia dos reptes: «el primer era millorar la capacitat econòmica de l’Ajuntament per a tenir major inversió amb recursos propis (sense incrementar endeutament) i creiem que tant amb l’aprovació del pressupost com amb aquestes incorporacions de romanents ho estem demostrant». D’altra banda, també ha explicat que «el segon repte era incrementar les xifres d’execució pressupostària, repte que creiem que aconseguirem enguany amb una xifra d’inversió molt important, tenint en compte que a hores d’ara ja hem invertit més d’un milió d’euros», ha afegit. L’alcalde també ha volgut subratllar que els anys 2020 i 2021 no es va arribar a aquesta quantia i els exercicis 2022 i 2023 va ser de 1,5 milions d’euros.