12 abril de 2010 a les 14:42

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà demana que el sistema d’envasos reutilitzables sigui obligatori

‘Amb aquesta moció pretenem pressionar a les administracions que tenen competències en aquest àmbit per intentar minimitzar l’impacte ambiental que tenen els envasos’ ha assegurat el regidor de Medi Ambient, Àngel Planas. ‘De fet, algunes de les propostes que es podrien desenvolupar no farien res més que recuperar antics hàbits de reutilització d’envasos que no fa tant eren ben presents en la nostra societat. I no es tracta de proposar accions arriscades, només cal tenir presents què fan països europeus del nostre entorn en aquest tema’, ha afegit Planas.

Per això el ple també ha acordat proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge que s’obri el debat d’una Llei de prevenció de residus i residus d’envasos que incorpori com a sistema obligatori el SDDR i que promogui els envasos reutilitzables. També ha acordat demanar al Govern i al Parlament que proposin una revisió de la Ley de envases y residuos de envases (LERE) que inclogui l’obligació del SDDR com a sistema general de gestió dels residus d’envasos i que s’apliqui el criteri de responsabilitat del productor.

En el mateix acord, l’Ajuntament també es compromet a sensibilitzar a la població, els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius. Igualment es compromet a promoure aquesta iniciativa entre d’altres ens locals, de gestió i supramunicipals. En la mateixa línia també donarà suport a la xarxa de coalició ‘Per un model ecoeficient de gestió d’envasos.

La moció també recull el compromís de l’Ajuntament de seguir duent a terme accions per reduir les bosses de plàstic i de traslladar aquests acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament d’Economia i Finances, l’Agència Catalana de Consum, la Diputació de Girona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

La normativa europea marca com a objectius mínims de reciclatge dels materials dels envasos el 55% per l’any 2008 i només es va arribar al 48%. L’objectiu de reciclatge pels envasos lleugers era del 25% l’any 2006 i només es va arribar al 19%. Igualment, la LERE estableix que els SDDR són el sistema obligatori de gestió d’envasos però per interès del sector de l’envàs no s’han desenvolupat. La normativa estatal d’envasos estableix que el sobrecost de la recollida selectiva d’envasos ha de recaure sobre els sistemes integrals de gestió però actualment els ens locals assumeixen el cost total de la gestió dels envasos, que és superior al sufragat pels Sistemes Integrals de Gestió.