17 octubre de 2013 a les 11:48

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà renova la claveguera del carrer Adela Trayter per evitar molèsties als veïns de la zona

L’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació de la claveguera que passa pel carrer Adela Trayter, a la zona de l’Aigüeta. Aquesta claveguera recull les connexions del sector de Torre Bisbal, Marquès de Cruïlles i un tram de l’Aigüeta, travessa la C-66 i connecta amb el carrer Paral·lel. Els treballs consistiran en la substitució de tota la canonada que va des de l’alçada del carrer Marquès de Cruïlles fins a mig carrer Adela Trayter, ja que presenta trencaments en diversos punts i està tota ella molt deteriorada. A criteri tècnic, l’execució dels treballs de renovació de la xarxa poden arribar fins al carrer Aigüeta si es comprova que l’estat de la resta de la canonada del carrer Adela Trayter està igual de deteriorat que el tram sobre el que s’actuarà. Paral·lelament, es redactarà la memòria valorada per renovar la canonada que travessa la C-66 i connecta amb el carrer Paral·lel, amb l’objectiu també d’evitar problemes de futur.

Segons explica el regidor de Via Pública i Serveis de l’Ajuntament, Xavier Dilmé, “l’objectiu és que no es tornin a repetir els problemes d’embussades en el clavegueram en aquest punt i que han afectat els pisos dels sectors adjacents. Es tracta d’un punt important de la xarxa i cal esmerçar els recursos necessaris per solucionar els problemes detectats”. Dilmé recorda que els problemes en diversos punts de la xarxa de clavegueram de la ciutat són recurrents “degut al seu mal estat motivat per l’antiguitat i perquè la ciutat ha crescut urbanísticament en el passat sense tenir en compte l’estat i dimensions de la xarxa”. 

La primera fase dels treballs tenen un pressupost de 5.495,33 euros (més IVA) i es preveu que estiguin acabats en una setmana. En cas d’haver d’executar també la segona fase del carrer, els treballs es perllongarien, almenys, una setmana més.